04/23/13
IMG_2783

Stand van zaken opknapbeurt Soetendaalseplein en Soetendaalsekade

Twee ontwerpen voor het nieuwe uiterlijk van het Soetendaalseplein zijn in januari 2013 voorgelegd aan bewoners van de kop van het Oude Noorden. Deze kwamen tot stand met input van de uit betrokken bewoners bestaande beheergroep. Het plein krijgt in ieder geval groen en speeltoestellen voor kinderen. In februari heeft het bestuur van de deelgemeente een besluit genomen tussen de ontwerpen.

Projectomschrijving Soetendaalseplein en Soetendaalsekade
De Soetendaalsekade wordt opgeknapt als onderdeel van de recreatieve route langs de Rotte. Dat betekent meer groen, minder geparkeerde auto’s aan de kade, ruimte voor fietsers, voetgangers, nieuwe bestrating, verlichting en paaltjes. Het Soetendaalseplein krijgt nieuwe bestrating, nieuwe verlichting, meer groen en een vernieuwde speelplek voor kinderen.
Bron: http://www.rotterdam.nl/omgeving_soetendaalseplein_en__kade

04/23/13
DSC_0161

Welke bruggen horen bij de Rotte

De bruggen over de Rotte liggen in de vaarroute over de Rotte van Hollevoeterbrug bij Moerkapelle tot aan de Nieuwe Maas in Rotterdam. Deze route is weliswaar bevaarbaar en omvat ook het Stokviswater, de Delftsevaart, de Steigersgracht en de Leuvekolk, maar is bij de Leuvekolk afgesloten. De Leuvesluis is namelijk gedempt.

1 Fietsbrug ten noorden van de Holvoeterbrug
2 Holvoeterbrug
3 Fietsbrug ten noorden van de A12
4 Brug in rijksweg A12
5 Spoorbrug naast rijksweg A12
6 Fietsbrug ten zuiden van de spoorbrug naast de A12
7 Pekhuisbrug
8 Rottebanbrug
9 Varenbrug
10 Prinses Irenebrug
11 Prins Willembrug
12 Spoorbrug in de Ceintuurbaan
13 Brug in de rijksweg A20
14 Rottebrug
15 Zwaanshalsbrug
16 Zaagmolenbrug
17 Noorderbrug
18 Admiraal de Ruyterbrug
19 Karnemelksbrug
20 St. Jacobsbrug
21 Stokvisbrug
22 Meentbrug
23 Krattenbrug
24 Vlasmarktbrug
25 Wezenbrug
26 Soetenbrug
27 Leuvesluis

04/11/13
groene rotte

Stadsinitiatief voorstel 2013: De Groene Marathon

De Groene Marathon van Rotterdam: meer natuur in de stad!
De Groene Marathon is een recreatieve natuurroute van meer dan veertig kilometer dwars door de stad. De route verbindt de mooiste stukken stadsnatuur. Recreanten en sporters hoeven de stad niet meer uit voor een schone, groene omgeving. Kinderen krijgen in eigen omgeving les in plant en dier. Zo wordt de natuur in de stad versterkt, zichtbaar en beleefbaar voor alle Rotterdammers!
De komende drie jaar wordt de Groene Marathon op de kaart gezet door middel van routemarkering, een website, apps en wandelkaarten. Minder goede stukken in de route worden met vijf natuurprojecten verbeterd, zoals een uitzichtpaviljoen aan de Maas en natuuroevers langs de Rotte.
Bron: rotterdam.nl

Stadskanoroute over de Rotte
De Rotte is de naamgever van Rotterdam, maar het is grotendeels dood water, wat op zichzelf al een schande is. De Rotte kan de natuur en de recreant tot in het hart van de stad brengen. Daarom willen we de Rotte ter plaatse van het tracé Crooswijk/Noordplein schoner maken.
We beginnen met het tot leven wekken van het water van de Rotte door:
- het aanbrengen van een archipel van drijvende rieteilanden;
- nieuwe beplanting met instapsteigers voor kanoërs bij de bocht in

Crooswijk.
Met deze maatregelen wordt het water van de Rotte op een natuurlijke manier gezuiverd. Op termijn zal ook het water in de binnenstad hierdoor weer leefbaar worden zodat de natuur tot in het hart van de stad kan komen.
De drijvende eilanden zijn begroeid met riet, grauwe wilg, liesgras en kattenstaart. Zo ontstaat een habitat voor vissen, futen, libellen en zelfs de ijsvogel.

Over Stadsinitiatieven in Rotterdam

03/25/13
IMG_2784

Wonen aan de Rotte in Rotterdam noord

Het gebied langs De Rotte in Rotterdam Noord krijgt een metamorfose met geld uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3).

Stand van zaken
De metamorfose van het gebied langs de Rotte is in volle gang. Op 21 mei 2012 ondertekenden alle partijen de plannen. Het fietspad bij het Soetendaalse plein ligt er reeds. De plannen voor het Zwaanshalspark en Soetendaalseplein zijn besproken met bewoners.

Projectomschrijving
Er komt meer groen, een doorgaande wandel- en fietspromenade, meer zit- en speelplekken, een 30km zone en een groen uitzicht op de Rotte zonder geparkeerde auto’s. De bestrating wordt vernieuwd met gebakken klinkers en granito stoeptegels en de bankjes, verlichting en hekjes vervangen in de Rotterdamse stijl. Het gaat om het Rottegebied tussen de Gordelweg en Zaagmolenbrug.

De hele opknapbeurt van het gebied langs de Rotte wordt in delen opgepakt:

> Soetendaalseplein
> Zwaanshalspark/Zwaanshals
> Zwaanshalskade
> Bloklandstraat

05/3/12
DSC_0176

Red het Lage Bergse Bos

Help, het prachtige groengebied “Lage Bergse Bos” dreigt van de kaart geveegd te worden! Als we niets doen loopt er straks een open zesbaans snelweg dwars door het bos langs de noordrand van Hillegersberg-Schiebroek. Het mooiste gedeelte wordt opgeofferd door politici die het gebied waarschijnlijk niet eens kennen.

HET LAGE BERGSE BOS

Het Lage Bergse Bos is een prachtig natuurgebied aan de noordrand van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, ten westen van Ommoord. Het is in de 70-er jaren aangelegd (de bomen zijn dus al 40 jaar oud), voldoet erg goed als recreatiegebied en is onderdeel van het Regiopark Rottemeren. Vanaf ‘s ochtends vroeg stroomt dit park vanuit einde en verre vol met wandelaars, hondenuitlaters, vissers, fietsers en joggers. Hele gezinnen spenderen hun vrije dag al barbecueënd op de ligweiden. Ook gebruiken velen de fietspaden om door het groen naar school of werk te gaan. Het is een dynamisch en functioneel park.

Je kan op je vingers natellen dat binnenkort de Rotterdamse wethouder Baljeu gaat vertellen dat de open tunnelbak een goed alternatief is en dat we dat maar moeten toelaten. De politieke onderonsjes zijn al in volle gang. Wij burgers dachten dat de toekomst van het Lage Bergse Bos was veilig gesteld en opeens ligt er een open tunnelbak. Zie AD

Dicht bij de bebouwde wereld zijn er allerlei eilandjes die verbonden zijn met bruggetjes (o.a. het pad met de zes bruggetjes); er zijn trapveldjes, de rivier de Rotte, een hondenstrand, een leestuin, een gebied waar Schotse Hooglanders grazen, velden met wilde bloemen, barbequeplaatsen, vele vislocaties, restaurants en een beeldbepalende molen. Het is er erg rustig en voor iedereen is er wel iets te vinden. In het kort: het is een goed en fijn park in een stad waar relatief erg weinig groen en recreatie-mogelijkheden te vinden zijn.

Een van de succespunten is de goede bereikbaarheid van het park vanuit Rotterdam, omdat het park en de woonwijk harmonieus in elkaar overlopen. Letterlijk en figuurlijk is het een laagdrempelig park voor allen.
Wanneer onze minister zijn zin krijgt is dit alles binnenkort afgelopen. Er zijn vergevorderde plannen om de A13 – A16 door het park aan te leggen. Niet als een tunnel onder de grond, niet in een boog om het park heen (zoals gepland destijds bij de aanleg van het park), maar als open tunnelbak dicht langs de huizen, juist waar het park op zijn best is.MINISTER GAF OPDRACHT TOT OPEN TUNNELBAK

04/25/12
IMG_5219

Rotte-run 2012

Op zaterdagmiddag 28 april 2012 vindt de eerste editie van de Rotte-run plaats! De Rotte-run wordt georganiseerd door het Sparta Supporters Running Team (SSRT) en bestaat uit een estafetteloop en een wandeltocht, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan de Stichting RoPa-run.

Deelnemers voor de estafetteloop kunnen zich als team, bestaande uit 2, 3 of 4 personen inschrijven. Het is de bedoeling dat het parcours (ongeveer 23 km) in estafettevorm wordt afgelegd, waarbij steeds één teamlid loopt en de andere teamleden fietsen. Net als bij de RoPa-run zelf! Teams mogen zo vaak als zij zelf willen onderweg wisselen van loper.

De start en finish van de estafetteloop zijn bij Sport en Recreatie Rottemeren (Kooilaan 1A in Bleiswijk). Vanaf hier volgt het parcours de Rotte richting A12, na de oversteek van de Rotte richting vervolgt het parcours zich Irenebrug (Terbregge) en na de oversteek vervolgens weer terug naar Sport en Recreatie. Dit schitterende parcours, gelegen in recreatiegebied De Rottemeren, is tevens grotendeels autovrij.

Ook bestaat er de mogelijkheid om, als team of individueel, aan de wandeltocht mee te doen. De wandeltocht gaat langs de Rotte en kent een lengte van ongeveer 7 kilometer. Ook hiervan zijn start en finish bij Sport en Recreatie Rottemeren.

Inschrijven kan (voor de estafetteloop uitsluitend per team!), door middel van het sturen van een e-mail met namen en e-mailadressen van de teamleden naar inschrijven@ssrt88.nl Zodra de inschrijving binnen is, sturen wij zo spoedig mogelijk een bevestiging. Hierbij vermelden wij het teamnummer en het rekeningnummer waarnaar het inschrijfgeld van het team kan worden overgemaakt (o.v.v. het teamnummer).

Kosten voor deelname aan de Rotte-run (hetzij de estafetteloop, het zij de wandeltocht) bedragen slechts € 5,– per persoon (na-inschrijving € 6,– per persoon).

We hopen op een grote opkomst om zodoende de goede doelen van Stichting RoPa-run met z’n allen te ondersteunen!

Het Sparta Supporters Running Team (Team 88)

04/24/12
IMG_5915

De Noorderbrug over de Rotte

De Noorderbrug in Rotterdam is een brug over de Rotte ter hoogte van het Noordplein. De brug vormt de verbinding tussen het Oude Noorden en Crooswijk. Hij is 40 meter lang en 20 meter breed.
Aan de Linkerrottekade langs de rivier staat op de hoek van de Crooswijksesingel sinds 1874 de Rotterdamse vestiging van de oorspronkelijk Amsterdamse Heineken Brouwerij. Ruimtegebrek en de slechte bereikbaarheid midden in de snel groeiende stad noopten in 1968 Heineken zijn fabrieken te verplaatsen naar een brouwerij in Zoeterwoude.

Sinds 1860 lag er een lichte, vaste brug van hout bij het Noordplein. In 1895 werd deze vervangen door een ijzeren ophaalbrug. Die brug maakte een tramverbinding mogelijk, maar de brug heeft daar slechts vijftien jaar gestaan. De snelle groei van het verkeer maakte al gauw een verbreding en een tweede brug wenselijk. De Zaagmolenbrug werd in 1911 een paar honderd meter stroomopwaarts, ter hoogte van de Crooswijksestraat, opgebouwd uit delen van de tweede Noorderbrug (maar in 1956 vervangen).
De derde en huidige monumentale brug werd gebouwd in 1910-1911 op de fundering van zijn voorganger. Het is een vaste brug die bestaat uit beton en bakstenen metselwerk, afgewerkt met natuursteen en een hekwerk van smeedijzer. Er zijn vijf overspanningen, waarvan vier getoogd. Het was destijds de bedoeling dat binnenvaartschepen ongehinderd konden doorvaren zonder toepassing van beweegbare onderdelen in de brug. Veel van deze schepen brachten handel naar het plein. Tot een herinrichting in de jaren ’90 was het Noorderplein een marktplein.
Na 90 jaar was de brug toe aan renovatie. Diverse onderdelen zijn hierbij vernieuwd, met behoud van de statige historische uitstraling. Maar de binnenvaartschepen zijn verdwenen en ook de Rotte stroomt niet meer zoals hij deed. Het water is nu het domein van eenden en andere watervogels.

04/24/12
IMG_5610

Vissen in de Rotte

De Rotte is een prachtige, vrij brede rivier, bij de Rottemeren zelfs 80 meter breed. De rivier is vrij ondiep, variërend van 80 centimeter tot ongeveer 1 meter. In de Rotte is het goed vissen op ondermeer flinke brasems, karpers, graskarpers en voorns.

Vissen in recreatiegebied Rottemeren kan bijna overal. Langs de rivier de Rotte zijn vissteigers aangelegd door het recreatieschap en hengelsportverenigingen. Enkele van deze vissteigers zijn speciaal toegankelijk voor mindervaliden. Vissteigers zijn onder meer te vinden in de Hennipsloot en in ‘t Galgje bij café ‘t Zeeltje.

Voor het vissen in de Rotte of in de Rottemeren heeft u een visvergunning nodig van hengelsportvereniging Groot-Rotterdam. Daarvoor zijn twee mogelijkheden, te weten:
een dagvergunning of het lidmaatschap van de hengelsportvereniging. Een dagvergunning kunt u bij de meeste horecagelegenheden in het gebied krijgen.

Hengelsportdag 2012

www.hengelsportdag.nl