De rivier de Rotte

De veenrivier de Rotte begint bij Moerkapelle (bij de molen “De Oorsprong”) en stroomt via de Rottemeren, langs Bleiswijk en Bergschenhoek (woonkern De Rotte) tot aan Stadsdriehoek van Rotterdam waar de Rotte overgaat in het Stokviswater.

In 1270 werd een 400 meter lange dam in de Rotte gelegd, om het Maaswater buiten te houden. Het Rottewater kon via sluizen in de dam vrij uitstromen. De dam, die vrijwel onmiddellijk bebouwd werd, vormt de oorsprong van Rotterdam. Na verloop van tijd werd deze dam Hoogstraat genoemd.

In 1871 werd de Binnenrotte (de Rotte binnen de Stadsdriehoek van Rotterdam) gedempt voor de aanleg van het Luchtspoor. Het teveel aan Rottewater wordt sindsdien alleen nog buiten de Stadsdriehoek om afgevoerd, via de Boezem langs Kralingen en met behulp van een gemaal in de Nieuwe Maas.

Schepen konden desgewenst via Stokvisverlaat en Delftsevaart het buitenwater bereiken, maar erg aantrekkelijk was die route niet. In 1920 besloot Rotterdam een ringvaart om de stad te leggen. De Rotte werd via Noorderkanaal en Schie-Schiekanaal verbonden met de Delfshavense Schie en stond via de Parkhaven in verbinding met de Nieuwe Maas.

In de oorlogsjaren werd getracht om ook de route binnendoor te verbeteren. De Delftsevaart en het Steiger werden verbreed. Door het Stokviswater te graven werd bovendien een verbinding gerealiseerd tussen de Rotte en de Delftsevaart. Stadsarchitect W.G. Witteveen liet de nieuwe verbinding aanleggen “voor den aanvoer van bouwmateriaal … met het oog op de schoonheid van de stad en [met] het oog op branden…” Na de Tweede Wereldoorlog bleek de rol van de binnenscheepvaart in het centrum van Rotterdam echter te zijn uitgespeeld.

Tegenwoordig is de Rotte onderdeel van de vaarweg van Rotterdam binnendoor naar Gouda, waardoor vooral kleine pleziervaartuigen de drukke Nieuwe Maas kunnen vermijden. Vanuit Rotterdam vaart men dan door het Zevenhuizer Verlaat verder via de Hennipsloot en de Ringvaart van de Zuidplaspolder.
De rivier wordt beheerd door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Bron: wikipedia.org

 

Plaatsen langs de Rotte vanaf stroomrichting

Moerkapelle
Hollevoeterbrug
Bleiswijk
Zevenhuizen
Oud Verlaat
De Rotte
Ommoord
Terbregge
Hillegersberg
Crooswijk
Rotterdam

 

Rotterdam en de Rotte
Rotterdam is ontstaan op de plek waar de Rotte en de Maas samenkomen. Ter plaatse van de Hoogstraat werd een dam in de rivier Rotte gelegd: de oorsprong van de stad Rotterdam. Het eigenlijke tracé van de Rotte is eind 19-de eeuw gedempt ten behoeve van de aanleg van het luchtspoor. Dit maakt de Groene Rotte als enig overgebleven stadswater extra bijzonder. Welliswaar is het niet het historische tracé maar wel het enig overgebleven binnenstedelijke water dat direct in verbinding staat met de Rotte en die stad en ommeland met elkaar verbindt.

De gehele Rotte is een belangrijke historische lijn door de stad en moet weer een duidelijke verbinding gaan vormen tussen Maas en achterland. Zonder afbreuk te doen aan de historische laag krijgt de kade een nieuwe inrichting. Van oorsprong was de Rotte een levendige handelsroute, het kloppend hart van de stad in plaats van vergeten ruimte met verkeersfunctie. Nu vindt er een herontdekking van deze ruimte plaats en kan de Groene Rotte een nieuwe betekenis voor de stad krijgen.