04/11/13
groene rotte

Stadsinitiatief voorstel 2013: De Groene Marathon

De Groene Marathon van Rotterdam: meer natuur in de stad!
De Groene Marathon is een recreatieve natuurroute van meer dan veertig kilometer dwars door de stad. De route verbindt de mooiste stukken stadsnatuur. Recreanten en sporters hoeven de stad niet meer uit voor een schone, groene omgeving. Kinderen krijgen in eigen omgeving les in plant en dier. Zo wordt de natuur in de stad versterkt, zichtbaar en beleefbaar voor alle Rotterdammers!
De komende drie jaar wordt de Groene Marathon op de kaart gezet door middel van routemarkering, een website, apps en wandelkaarten. Minder goede stukken in de route worden met vijf natuurprojecten verbeterd, zoals een uitzichtpaviljoen aan de Maas en natuuroevers langs de Rotte.
Bron: rotterdam.nl

Stadskanoroute over de Rotte
De Rotte is de naamgever van Rotterdam, maar het is grotendeels dood water, wat op zichzelf al een schande is. De Rotte kan de natuur en de recreant tot in het hart van de stad brengen. Daarom willen we de Rotte ter plaatse van het tracé Crooswijk/Noordplein schoner maken.
We beginnen met het tot leven wekken van het water van de Rotte door:
- het aanbrengen van een archipel van drijvende rieteilanden;
- nieuwe beplanting met instapsteigers voor kanoërs bij de bocht in

Crooswijk.
Met deze maatregelen wordt het water van de Rotte op een natuurlijke manier gezuiverd. Op termijn zal ook het water in de binnenstad hierdoor weer leefbaar worden zodat de natuur tot in het hart van de stad kan komen.
De drijvende eilanden zijn begroeid met riet, grauwe wilg, liesgras en kattenstaart. Zo ontstaat een habitat voor vissen, futen, libellen en zelfs de ijsvogel.

Over Stadsinitiatieven in Rotterdam